Mixage (van een podcast)

Middels mixage stem je de verschillende kanalen/sporen (stemmen, muziek, achtergrondgeluiden, sounddesign) op elkaar af zodat ze qua volume/luidheid en toonkleur als het ware in elkaar overvloeien. Vaak is het een onderdeel van de editing maar ik bied deze dienst ook los aan. Om twee redenen:

  • ik kan jouw editing dan echt klankmatig en qua luisterervaring naar een hoger niveau tillen;
  • het is goedkoper dan editing.

Ik combineer deze dienst met mastering, dus als je mij inhuurt voor de mixage lever ik een master af die je direct kunt uploaden naar een podcasthost zoals SoundCloud, Anchor etc.

Wat houdt mixage precies in?

Ten opzichte van mastering kan ik veel meer aan de klank verbeteren aangezien ik de losse kanalen/sporen apart kan behandelen middels EQ, compressie, limiting, de-noise, de-click etc. Mijn werkzaamheden komen hier op neer:

  • zorgen voor samenhang qua toonkleur en volume/luidheid tussen de stemmen onderling;
  • het uitbalanceren van de verschillende sporen/kanalen zodat bijvoorbeeld muziek en/of achtergrondgeluiden de stemmen niet gaan overheersen;
  • de geluidsdruk van een podcastaflevering voor de gehele luisterduur constant maken;
  • problemen zoals statische klikken, ruis en brom tot een minimum terugbrengen.

Mijn werkwijze

Je stuurt mij jouw editing als export in losse wav/aif bestanden van exact gelijke lengte per WeTransfer, Dropbox of een dergelijke dienst. Vervolgens zal ik mijn master als wav/aif en mp3 aan je afleveren.

Waarom zou je de mixage uitbesteden?

Mijn dienst mixage is een goede aanvulling voor diegenen die bijvoorbeeld wel goede opnames kunnen maken van meerdere stemmen, of voor diegenen die aardig kunnen editen qua knippen en plakken maar vastlopen op de mixage van de kanalen omdat ze niet goed weten hoe ze deze qua toonkleur en luidheid op elkaar moeten afstemmen.

Een podcast echt professioneel “klasse A” te laten klinken is niet zo eenvoudig. Dat kost je jaren aan ervaring. Met name in de balans tussen de stemmen gaat het vaak mis. Voor mij is dat key, dat de stemmen zo optimaal mogelijk klinken. Door EQ, compressie en limiting toe te passen in combinatie met parameter-automatisering kan ik de luisterervaring optimaliseren. Omdat ik beschik over veel ervaring op dit vlak.

Geluidsdruknorm

Voor het meten en aanpassen van de luidheid van het signaal hanteer ik de norm die Apple Podcasts stelt:

  • 16 LUFS integrated stereo
  • -1 dBFS true-peak

Kostenplaatje

De prijs voor mixage is vanaf 55 ,– euro excl. btw en is afhankelijk van het aantal kanalen/sporen, de lengte van de podcast en de complexiteit van de werkzaamheden. Mijn prijs is gebaseerd op de lage budgetten waar veel podcasters over beschikken.

Ik kan vrij snel leveren, soms zelfs binnen 24 uur na het aanleveren van de bestanden.

Om mijn werk goed te kunnen doen moet de editing wel goed in elkaar zitten. Het is niet de bedoeling om middels mixage een slechte editing te fixen. In dat geval zal ik voorstellen om de gehele editing over te nemen. Dit doe ik natuurlijk niet zonder eerst te overleggen.

Apparatuurlijst

Voor mijn apparatuurlijst verwijs ik graag naar de speciale apparatuurlijst pagina.

Klinkt dit interessant en wil je meer weten?