Mastering (van een podcast)

Mastering van een podcast is een nog relatief onbekende term, ook wel podcastmastering genoemd (of podcast mastering voor Engelstaligen). Maar misschien heb je de term mastering weleens eerder gehoord maar dan in combinatie met muziek. De mastering van muziek is een professionele tak van sport en dat geldt eigenlijk voor de mastering van een podcast precies zo.

Ik lever podcastmastering als professionele dienst. Kosten hiervoor beginnen bij 25,- euro excl. btw en zijn afhankelijk van de lengte van de podcast en de complexiteit van het werk.

Wat houdt mastering precies in?

Mastering van een podcast komt neer op:

  • de verstaanbaarheid van stemmen optimaliseren in luidheid en klankkleur;
  • de geluidsdruk van een podcastaflevering voor de gehele luisterduur constant maken;
  • problemen zoals statische klikken, ruis en brom tot een minimum terugbrengen.

Of om kort te gaan: de luisterervaring verbeteren. Door een podcast goed te masteren klinkt de podcast simpelweg beter, zijn er geen volumeschommelingen tussen de afleveringen onderling en klinkt het geheel constant qua volume en klankkleur.

Mijn werkwijze

Je stuurt mij jouw editing als export in wav/aif formaat per WeTransfer, Dropbox of iets dergelijks. Vervolgens zal ik dit bestand klankmatig verbeteren en als wav/aif en mp3 aan je afleveren.

Je kunt het editen en de mastering als processen ook samentrekken. Editing bied ik als separate service van Podpraat en hier zit dan de mastering bij in.

Waarom zou je de mastering uitbesteden?

Een podcast professioneel laten klinken is niet zo eenvoudig. Niet alleen moet je over goeie plugins beschikken voor EQ, compressie en limiting, je zult die tools ook door en door moeten kennen om ze heel precies te kunnen inzetten middels parameter-automatisering.

Je moet een kritisch oor hebben om in te kunnen schatten of iets te hard of juist te zacht klinkt. En je moet een inschatting kunnen maken hoe de klank zich vertaalt naar bijvoorbeeld de bekende witte oortjes van Apple en andere apparaten.

Wat je wilt is dat jouw podcast op alle apparaten optimaal en professioneel klinkt. En ik kan dat leveren.

Geluidsdruknorm

Voor het meten en aanpassen van de luidheid van het signaal hanteer ik de norm die Apple Podcasts stelt:

  • 16 LUFS integrated stereo
  • -1 dBFS true-peak

Kostenplaatje

Kosten hiervoor beginnen bij 25,- euro excl. btw en zijn afhankelijk van de lengte van de podcast en de complexiteit van het werk. Mijn prijs is gebaseerd op de lage budgetten waar veel podcasters over beschikken.

Ik kan vrij snel leveren, soms zelfs binnen 24 uur na het aanleveren van het bestand.

Om mijn werk goed te kunnen doen moet de editing wel goed in elkaar zitten. Het is niet de bedoeling om middels mastering een slechte editing te fixen. In dat geval zal ik voorstellen om de gehele editing van de opdrachtgever over te nemen. Dit doe ik natuurlijk niet zonder eerst te overleggen.

Apparatuurlijst

Voor mijn apparatuurlijst verwijs ik graag naar mijn apparatuurlijst.

Referenties

Opdrachtgevers waarvoor ik de mastering verzorgd heb: Stichting Soundtreks, AWVN, Alexander Prinsen, Universiteit Utrecht.

Klinkt dit interessant en wil je meer weten?